Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "І"


У базі даних було знайдено 165 термінів, якi починаються на букву "І":

"Ідеальний хедж"

"Ілюзорний план"

"Інкотермс"

"Інкубатори нових фірм"

"Інструменти наказу"

"Інтра вірес"

Ієна

Ієрархія

Ігрові методи

Ідеальний ринок, досконалий, вільний

Ідеальний товар

Ідея товару

Ізокванта

Ізотіми

Ілюзія грошова

Імідж

Імітація в менеджменті

Іменні цінні папери

Імміграція капіталу

Іммобілізація оборотних коштів

Імовірнісна модель, стохастична

Імперіал

Імператив

Імпорт видимий

Імпорт непрямий

Імпорт спеціальний

Імпортні мита ввізні

Імпортна вартість товару

Імпортна золота точка

Імпортна квота

Імпортна ліцензія

Імпортована інфляція

Імпортозаміщення

Імпресаріо

Імпутаціонная система податків

Імунітет податковий

Імунітет суверенний

Ін`єкції

Ініціативне зміна цін

Інаудит

Інвалютний рубль

Інвестиції

Інвестиції індуковані

Інвестиції нефінансові

Інвестиції портфельні

Інвестиції реальні

Інвестиції фінансові

Інвестиції фактичні

Інвестиційні товари

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна політика

Інвестиційна цінний папір

Інвестиційне співробітництво

Інвестиційний інститут

Інвестиційний банк

Інвестиційний брокер

Інвестиційний довідник

Інвестиційний менеджмент

Інвестор

Інвестор інституційний

Інвестор агресивний

Індекс

Індекс ftse

Індекс nasdaq

Індекс АЕН зведений

Індекс бідності

Індекс гедоністичний

Індекс Герфіндаля

Індекс дл

Індекс довгострокових випереджальних індикаторів

Індекс доу-Джонса

Індекс концентрації доходів

Індекс курсів цінних паперів, індекс котирування

Індекс Ласпейреса

Індекс нью-йоркської фондової біржі

Індекс охоплення

Індекс Пааше

Індекс ПСД

Індекс рівня життя

Індекс сас

Індекс синтетичний

Індекс собівартості

Індекс фондового ринку

Індексація

Індексація доходів

Індексація податків

Індекси акцій

Індекси динаміки

Індекси фондові

Індексна обмовка

Індент

Індентура

Індивідуальне приватне перед-прийняття

Індивідуальне страхування

Індикативне планування

Індосамент

Індосант

Індосат

Індоссо

Індустріалізація країни

Індустрія

Інженер-резидент

Інжинірингова компанія

Інкасація

Інкасо

Інкасо імпортне

Інкасо документарне

Інкасо експортне

Інкасо чеків

Інкасо чисте

Інкорпорація

Інкотерми

Інкримінувати

Інноваційний фонд

Іноземні інвестиції

Іноземні інвестори

Іноземні банки

Іноземні позики

Іноземна валюта

Іноземна допомога

Іноземна податковий кредит

Іноземний контрагент

Іноземний кредит

Інсайдер

Інспекція податкова

Інстанція

Інститут

Інститут менеджменту та фінансів при київському національному університеті ім. т. шевченка

Інститут фінансово-кредитний

Інституційні фактори

Інституційна політика

Інструкція

Інструменти фінансові

Інструменти фінансові ринку капіталу

Інтегральні економічні показники

Інтегральний показник конкурентоспроможності

Інтеграційний метод

Інтеграція прогресивна

Інтелектуальні інвестиції

Інтелектуальна власність

Інтенсивні стимули

Інтенсивність

Інтенсифікація

Інтенсифікація валютна

Інтервенція

Інтереси

Інтернаціональна вартість

Інфляційна спіраль

Інфляційний курс

Інфляційний розрив

Інфляція

Інформаційна культура

Інформаційне забезпечення

Інформація

Інформація релевантна

Інфракція

Інфрамаржінальная рента

Інфраструктура

Іпотека молодша

Іпотечні облігації

Іпотечна позичка

Іпотечний банк

Іпотечний кредит

Іпотечний сертифікат

Істеблішмент