Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: детальніше про термін "Автократія"


Детальний опис терміна "Автократія":


Автократія - (від грец. Autokrateia самодержавство, самовладдя) - спосіб, стиль управління економікою, підприємством, заснований на зосередженні влади в руках у однієї особи.Можливо Вам будуть цікаві такі терміни:

Абсентеїзм
Абсентеїзм - (від лат. Absentia відсутність) - 1) відсутність власника,...

Ампліфікація
Ампліфікація - (від лат. Amplificatio поширення, збільшення) - посилення дії...

Асиметрична інформація
Асиметрична інформація - виникає в процесі укладення договорів, угод ситуація,...

Анклав
Анклав - територія або частина території країни, оточена з усіх...

Авторський договір
Авторський договір - угода між автором твори, винаходи та видавцями,...