Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: детальніше про термін "Авторське право"


Детальний опис терміна "Авторське право":


Авторське право - особливі законодавчо визначені права авторів творів науки, літератури, мистецтва на розпорядження та використання створених ними творів. Згідно авторському праву тільки автор вправі визначати, хто і яким чином повинен отримувати можливість використовувати його твір. Авторське право успадковується. У встановлених законом випадках авторське право переходить до держави.Можливо Вам будуть цікаві такі терміни:

Анкета
Анкета - (від франц. Enquete) 1) складається дослідниками, аналітиками опитувальний...

Адміністрація
Адміністрація - (від лат. Administratio управління, керівництво) - керівництво фірми,...

Асигнування
Асигнування - грошові кошти, виділені з державних та інших джерел...

Акордна оплата, акорд
Акордна оплата, акорд - (від італ. Accordo угоду, договір) -...

Акредитив
Акредитив - (від лат. Accredo довіряю) - 1) грошовий банківський...