Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: детальніше про термін "Валовий внутрішній продукт"


Детальний опис терміна "Валовий внутрішній продукт":


Валовий внутрішній продукт - (ВВП) один з найважливіших показників, виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року всередині країни з використанням факторів виробництва, що належать як даній країні, так і іншим країнам.



Можливо Вам будуть цікаві такі терміни:

Вислуга років
Вислуга років - кількість років трудової діяльності, що дає право...

Відкупна система
Відкупна система - передача державою на обумовлений термін права збору...

Взаємозалік
Взаємозалік - 1) спосіб безготівкових розрахунків між підприємствами у вигляді...

Вторинна зайнятість
Вторинна зайнятість - зайнятість, що виникає додатково до основної роботи,...

"Відчутні кошти"
"Відчутні кошти" - реальний основний капітал, матеріально-речова, майнова частина капіталу....