Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: детальніше про термін "Вальвація"


Детальний опис терміна "Вальвація":


Вальвація - (від франц. Evaluation оцінка) - встановлення курсу (вартості) іноземної валюти у національній грошовій одиниці. На відміну від валоризації термін вальвація не включає тенденції до зниження або підвищення курсу: для цього застосовуються поняття ревальвація і девальвація.Можливо Вам будуть цікаві такі терміни:

Витрати диференціальні
Витрати диференціальні - (англ. differential costs) додаткові, приростні витрати, пов`язані...

Відкритий рахунок
Відкритий рахунок - форма розрахунково-кре-дітних відносин між продавцем і покупцем,...

Валютний кошик
Валютний кошик - певний набір валют, по відношенню до якого...

Витрати виробничі
Витрати виробничі - витрати, безпосередньо пов`язані з виробництвом продукції. ...

Волюнтаризм економічний
Волюнтаризм економічний - (від лат. Voluntas воля) - довільні рішення...