Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: детальніше про термін "Валютний курс"


Детальний опис терміна "Валютний курс":


Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Наприклад, якщо валютний курс англійського фунта стерлінгів становить 1,2 дол США, це означає, що на валютному ринку фунт і долар обмінюються в такій пропорції. Розрізняють біржовий (коливний, гнучкий, плаваючий) курс, встановлений на біржових торгах, і фіксований курс, який випливає з установленого міжнародними органами валютного паритету.Можливо Вам будуть цікаві такі терміни:

Варрант
Варрант - (від англ. Warrant повноваження, правомочність) - 1) товарна...

Валовий внутрішній продукт
Валовий внутрішній продукт - (ВВП) один з найважливіших показників, виражає...

Валютна спекуляція
Валютна спекуляція - торгівля іноземною валютою з метою отримання спекулятивного...

Вартість цінних паперів на день платежу
Вартість цінних паперів на день платежу - грошова сума, яку...

Вибірка
Вибірка - частина сукупності економічних об`єктів чи показників, відібраних для...