Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "В"


У базі даних було знайдено 259 термінів, якi починаються на букву "В":

"В вашу сторону"

"В мою сторону"

"Вівця"

"Відчутні кошти"

"Вікно пільгових кредитів"

"Ведмеді"

"Велике число"

"Витік умів"

"Витрати стоптаних черевиків"

"Витрати-випуск"

Відгук коштів

Відгук позики

Відділ

Віддача в заставу

Відкличний акредитив

Відкриті торги

Відкрита економіка

Відкрита монополія

Відкрите доручення

Відкритий рахунок

Відкритий ринок

Відкриття

Відкриття рахунку

Відкуп

Відкупна система

Відмивають продажу

Відновлювальна вартість основних засобів

Відносини власності

Відносини кореспондентські

Відносини міжнародні валютні

Відносини майнові

Відносини розрахункові

Відносні показники

Відносна перевага

Відомість

Відомість дефектна

Відповідальність поручителя

Відповідальність субсидіарна

Відповідальна особа

Відповідальне зберігання

Відпустка

Відрахування від прибутку

Відрядна оплата праці

Відстрочений платіж

Відстрочка

Відтворення

Відтворювальний цикл

Відходи виробництва

Відшкодування збитку у страхуванні

Відшкодування зносу основних засобів

Візитна картка, візитка

Війна цін

Військовий бюджет

Військовий замовлення

Вік обладнання

Віковий ценз

Віктимологія

Вільне забезпечення

Вільний час

Вільно плаваючі валютні курси

Віндикація

Віремент

Віце-брокер

Віце-президент

Вічні вклади

Ва-банк

Ваговий коефіцієнт

Важка індустрія, промисловість

Важкий ринок

Вакансія

Вакуфи

Валова додана вартість

Валова продукція

Валовий внутрішній продукт

Валовий національний продукт

Валовий прибуток

Валовий суспільний продукт

Валоризації

Валорное страхування

Вальвація

Валюта

Валюта векселя

Валюта клірингова

Валюта конвертована, оборотна

Валюта кредиту

Валюта м`яка

Валюта операції

Валюта платежу

Валюта резервна

Валюта тверда, сильна

Валюта частково конвертована, частково оборотна

Валютні відрахування

Валютні запаси

Валютні кредити

Валютні обмеження

Валютні операції, угоди

Валютні рахунки

Валютні резерви

Валютні угоди

Валютні цінності

Валютна інтервенція

Валютна афера

Валютна блокада

Валютна виручка

Валютна декларація

Валютна зона

Валютна каса країни

Валютна обмовка

Валютна позиція

Валютна політика

Валютна спекуляція

Валютне регулювання

Валютний арбітраж

Валютний кошик

Валютний криза

Валютний курс

Валютний опціон

Валютний паритет

Валютний ризик

Валютний союз

Вантаж бондовими

Вантажна митна декларація

Вантажна накладна

Вантажний збір

Вантажовідправник

Вантажооборот

Варрант

Вартісний аналіз

Вартість

Вартість грошей

Вартість життя

Вартість цінних паперів на день платежу

Ваучер

Вахтовий метод

Вбудований стабілізатор

Ввізні мита

Введення в дію

Ввезення

Ввезення безмитне

Ведення рахунків

Векселедавець

Векселедержатель

Вексель

Вексельне звернення

Вексельне право

Вексельний акцепт

Вексельний кредит

Велфер

Венальная вартість

Венчурні підприємства, фірми

Венчурний бізнес

Верифікація

Версія

Вертикальна інтеграція

Вертикальна концентрація

Вертикальне злиття

Вертикальний маркетинг

Вето

Взаємні розрахунки

Взаємність

Взаємна власність

Взаємне страхування

Взаємний фонд

Взаємодія

Взаємозалік

Взаємозамінні товари, субститути

Вибір

Вибірка

Виборчий попит

Виборчий протекціонізм

Вивізні мита

Вивільнення ресурсів

Вивчення мотивів попиту споживача

Виконання зобов`язань

Використання основних засобів

Вилучення прибутку

Вимога платіжне

Вимушена конверсія

Виняткова економічна зона

Виняткова ліцензія

Випадок максимізації прибутку

Випереджаючі показники

Виписка

Випробувальний термін

Випуск

Виріб

Виріб кустарне

Вирівнювання відмінностей

Виробник

Виробник продукції

Виробництво

Виробнича сфера

Виробнича функція

Виробничий потенціал

Виручка

Вислуга років

Виснажують витрати

Висновок рахунків

Високоприбуткові компанії, високоприбуткові

Високоприбуткові шари

Витоку

Витрати

Витрати відкладені

Витрати виробництва

Витрати виробничі

Витрати диференціальні

Витрати допустимі

Витрати загальні

Витрати загальновиробничі

Витрати загальнозаводські, загальногосподарські

Витрати конкуренції

Витрати майбутніх періодів

Витрати монополістичної конкуренції

Витрати на майбутнє

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів на договірній основі з навчальними закладами

Витрати на підготовку та освоєння виробництва нових видів продукції

Витрати на утримання апарату управління

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

Витрати наведені

Витрати накладні

Витрати непередбачені

Витрати непрямі

Витрати операційні

Витрати плюс

Витрати посленавігаціонние

Витрати поточні

Витрати представницькі

Витрати прямі

Витрати фіксовані

Витратні розклад

Витратний бюджет

Вихід на ринок

Вихідна допомога

Вишукувальні роботи для капітального будівництва

Вкладений капітал

Власність

Власник

Внесок

Внесок

ВНП

Внутріфірмова ціна

Внутрішній державний борг

Внутрішній лаг

Внутрішній позику

Внутрішній регламент організації

Водяні знаки

Волатильність курсу

Волюнтаризм економічний

Востров-конто

Впровадження

Втеча від грошей

Вторговування ціни, "втоптування"

Вторинні ресурси

Вторинна іпотека

Вторинна зайнятість

Вторинний ринок

Второочередная акція, відкладена

Втручання

Вуличний сертифікат