Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "З"


У базі даних було знайдено 248 термінів, якi починаються на букву "З":

"Загальний ринок"

"Заплічних ордер"

"Заплічних ордер"

"Заради форми"

"Зелені гроші"

"Зелені"

"Зелена карта"

"Знаю"

"Зняття вершків"

Заімоспособность

Забалансовий рахунок

Забезпечення

Забезпечення інформаційне

Забезпечення виконання зобов`язань

Забезпечення грошей

Забезпечення кредиту

Забезпечення позову

Забезпечення технічне

Заборгованість

Заборгованість умовна

Завірений заставу

Завдання на проектування, розробку

Завдання розміщення і розвитку виробництва

Завдаток

Завод

Загальні умови поставки

Загальна аварія

Загальна власність

Загальний дохід

Загальний замовлення

Загальний обсяг попиту

Загальний прибуток від обміну

Загальний режим кредитування

Загальнозаводські витрати, загальногосподарські

Загибель повна у страхуванні

Заготівельно-складські витрати

Зазначена прибутковість

Зайнятість

Заклад

Закон

Закон грешама

Закон грошового обігу

Закон Енгеля

Закон зростаючих альтернативних витрат

Закон попиту

Закон пропозиції

Закон святкових днів

Закон синіх небес

Закон спадної віддачі

Законні платіжні засоби

Законодавство

Законодавчі органи

Законодавча ініціатива

Закриті знижки

Закриті торги, закриті аукціони, конкурси, тендери

Закрита економіка

Закрита підписка

Закрита позиція

Закритий заклад

Закритий ринок

Закриття акредитива

Закриття кредиту

Закриття рахунків

Закупівельні ціни

Закупівля

Зал акцій

Зал облігацій

Зал операційний

Залізний закон

Залік взаємних вимог

Залік рівних величин

Залежність фішера

Залишкова вартість основних засобів, фондів

Залишок вільний

Залишок вкладу

Залишок коштів на рахунку

Залишок маржинальний

Залишок Солоу

Залучені кошти

Заміщення

Заміщення імпорту

Замкнута валюта

Замовлення

Замовлення державний

Замовлення дискреційний

Замовлення з відстрочкою поставки

Замовлення на купівлю-продаж

Замовлення письмовий

Замовлення соціальний

Замовник

Заморожування активів, заробітної плати, капіталів, рахунків

Занижена експортна ціна

Заощадження, нагромадження

Запаси

Запаси буферні, ринкові

Запаси валютні

Запаси валютні

Запаси виробничі

Запаси стратегічні

Запасні фонди у страхуванні

Запасні фонди у страхуванні

Заплановане застарівання товарів

Заплановане застарівання товарів

Заповіт, заповідальне розпорядження

Заповнення

Запорука

Засіб обігу

Засновники

Засновницькі витрати

Засновницький прибуток

Засоби існування людей

Засоби виробництва

Засоби грошові

Застава

Застава іпотечний

Застава генеральний

Застава за виданою позикою

Застава зареєстрований

Застава по торговельній угоді

Застава рентний

Заставні операції

Заставні свідоцтво, закладений лист

Заставна

Заставна з прогресуючими внесками

Заставна з регульованою ставкою

Заставна облігація

Заставне зобов`язання

Заставодавець

Заставоутримувач

Застереження

Застереження "Ескалаторна"

Застереження інфляційна

Застереження валютна

Застереження захисна

Застереження податкова

Застереження про вирахування

Застереження про підвищення або зниження ціни

Застереження про страйк

Затребуваний кредит

Захисні застереження

Захист інформації

Захист від недобросовісної реклами

Захист капіталовкладень

Захист прав споживача

Захист соціальна

Заява на видачу позики

Заява про загибель застрахованого майна або пошкодженні його

Збалансованість

Збалансований бюджет

Збалансований портфель цінних паперів

Зберігання відповідальне

Збитки номінальні

Збитковість підприємства, фірми

Збори акціонерів

Збутова знижка

Звіт

Звітність

Звітність публічна

Зведений баланс

Зведений показник

Звернення вексельне

Звернення грошове

Звернення стягнення на майно

Звертаються капітал корпорації

Звичайні акції

Зворотні відходи виробництва

Зворотній боніфікація

Зворотній дискримінація

Зворотне вимога

Згортання виробництва

Здійснені інвестиції

Земельні банки

Земельна рента

Земельний кадастр

Земельний наділ

Земельний податок

Землеволодіння

Землевпорядкування

Землекористування

Земля

Злісне банкрутство

Злиття

Злотий

Зміна вартості запасів

Змінні витрати

Змінні витрати, витрати, витрати

Змішані банки

Змішані підприємства

Змішані перевезення

Змішане суспільство

Змішане товариство

Знак відмінності

Знак марочний

Знак товарний, знак обслуговування

Знак фірмовий

Знаки грошові

Знаки золота

Знижка

Знижка бонусна

Знижка сезонна

Знижка торгова

Знижується вершини

Знос основних засобів

Зобов`язання

Зобов`язання боргове

Зобов`язання гарантійне

Зобов`язання грошове

Зобов`язання державні боргові

Зобов`язання довгострокове

Зобов`язання корреальних

Зовнішні ефекти

Зовнішні платежі

Зовнішній борг, зовнішня заборгованість

Зовнішній лаг

Зовнішньоекономічні зв`язки

Зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні зв`язки

Зовнішньоторговельні банки

Зовнішньоторговельна політика

Зовнішньоторговельний дефіцит

Зовнішньоторговельний оборот

Зовсім конкурентна фірма

Золоті аукціони

Золота акція

Золота валюта

Золота лихоманка

Золоте забезпечення

Золоте правило проведення ліквідних операцій

Золотий запас

Золотий резерв

Золотий стандарт

Зона акумуляції

Зона вільної торгівлі

Зона вільного підприємництва

Зона валютна

Зона економічного сприяння

Зона охоплення обслуговування

Зона перевантаження

Зони бідності

Зрівняльність

Зрілість товару

Зразок промисловий

Зростання

Зростання курсів

Зростаюча віддача

Зростаюча галузь

Зумовлена ​​кредит

Зустрічна торгівля

Зустрічний позов