Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "К"


У базі даних було знайдено 388 термінів, якi починаються на букву "К":

"Кам`яне дно"

"Капітал-морквина"

"Качка, що шкутильгає"

"Квіпрокво"

"Кеш-флоу"

"Коефіцієнт дельта"

"Кредит пов`язаний"

"Кредит стенд-бай"

"Кульгає стандарт"

"Куля"

Кібернетика економічна

Кібуц

Кількісні економічні показники, об`ємні

Кінцевий продукт

Кінцевий суспільний продукт

Кабала

Кадастр

Казенне підприємство

Казначейство

Казначейські векселі

Казначейські квитки

Казначейська емісія

Календарна комбінація

Калим

Калькуляція

Камеральне майно

Канікули податкові

Канал нульового рівня

Канали отримання грошей

Канали розподілу

Канальний збір

Канцелінг

Канцелярія

Канцлер казначейства

Капітал

Капітал інвестиційний, інвестується

Капітал авансований

Капітал активний

Капітал акціонерний, капітал акціонерного товариства

Капітал амортизаційний

Капітал банківський

Капітал гнучкий

Капітал гомогенний

Капітал негативний

Капітал позиковий

Капіталізація доходу, прибутку

Капіталізація доходу, прибутку

Капіталізація ринкова

Капіталізація страхування

Капіталізація страхування

Капіталізм

Капіталізм

Капітали плаваючі

Капіталовкладення непрямі, пов`язані

Капіталовкладення прямі

Капіталомісткий товар

Капіталосберегающій технічний прогрес

Капітальний ремонт

Кар`єра

Карбованець український

Карбування монет

Карго-план

Карт-бланш

Карта кривих байдужості

Карта технологічна

Карталізм

Картельну угоду

Картка банківська

Картка дебетова, дебетна

Картка дисконтна

Картка компанії

Картка кредитна

Картка пластикова

Каса

Каса валютна

Каса депозитна

Каса прибуткова

Каси лікарняні

Касові операції

Касова готівка

Касова книга

Касова пільга

Касове виконання бюджету

Квазігроші

Квазідержавний банк

Квазідержавний товар, квазігромадських

Квазіконкуренція

Квазікорпорація

Кваліметрія

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікація

Квитанція

Квиток казначейський

Кворум

Квотування

Кейнсіанство

Керівник, зосереджений на працю

Керівники низової ланки

Керівники середньої ланки

Керб

Керовані ціни, жорсткі

Кероване ціноутворення

Кеш

Клієнт

Клієнтські рахунки

Клієнтура

Кліранс

Кліринг

Кліринг багатосторонній

Кліринг внутрішній

Кліринг двосторонній

Кліринг-банк

Клірингові розрахунки

Клірингова угода

Кларірованіе

Класична школа, класична теорія

Класичний відрізок

Клаузула

Клеймо

Клерк

Книга акціонерів, реєстрації іменних акцій

Книга бухгалтерська

Книга касова, касовий журнал

Книга трансфертів

Книжка вексельна

Книжка ощадна

Ковернот

Кодифікація

Коефіцієнт

Коефіцієнт відносної прибутковості

Коефіцієнт валютний

Коефіцієнт виручки

Коефіцієнт готівки

Коефіцієнт Джині

Коефіцієнт еластичності

Коефіцієнт заборгованості

Коефіцієнт змінності

Коефіцієнт кука

Коефіцієнт ліквідності

Коефіцієнт охоплення

Коефіцієнт покриття довгострокової заборгованості

Коефіцієнт резервування

Коефіцієнт рентабельності

Коефіцієнт ритмічності

Коефіцієнт трудової участі

Коефіцієнт хеджування

Колегіальність

Колективне підприємство

Колективний договір

Колл

Колоніалізм

Комівояжер

Комісіонер

Комісія

Комісія ревізійна

Комітент

Комітет біржової

Комітет з ділової етики

Комітет з нових товарів

Комітет контрольний

Комітет по процедурах торгового залу

Комітет ринговим

Команда

Командитні пай

Командитне товариство

Комерсант

Комерціалізація

Комерційні банки

Комерційні організації

Комерційна таємниця

Комерційна торгівля

Комерційний ризик

Комерційний розрахунок, господарський

Комерція

Коммутант

Комп`ютерний злом

Компакт

Компанія

Компанія виробнича

Компанія дочірня

Компанія консалтингова

Компанія материнська

Компанія приватна

Компанія страхова

Компанія торгова

Компанія фінансова

Компаньон

Компенсаційні виплати

Компенсаційні угоди, угоди

Компенсаційна торгівля

Компенсаційний курс

Компенсація

Компенсація за знецінені гроші

Компенсація зовнішньоторговельна

Компенсація номінальна

Компетентність

Компетенція

Комплекс

Комплексність

Комплексна програма, цільова комплексна програма

Комплект

Комплементаріїв

Компонування

Компрадорів

Компрометація

Комунізм

Комунікація

Кон`юнктура економічна

Кон`юнктура ринку млява

Кон`юнктура ринку сприятлива, підвищувальна

Кон`юнктура ринку стійка

Кон`юнктура, кон`юнктура ринку

Конвенції

Конвенційні ставки

Конвенціональні штрафи

Конвенція за цінами

Конвенція монетна

Конвергенція

Конверсійні операції, валютні

Конверсійний маркетинг

Конверсія

Конверсія зворотна

Конвертованість внутрішня

Конвертованість зовнішня

Конвертованість, оборотність

Конгломерат

Конгломеративної злиття

Кондиція

Кондомініум, кондомінат

Кондор

Кондуит

Конклюдентні дії

Конкурент

Конкурентний лист

Конкурентоспроможність товарів

Конкуренція

Конкурс

Коносамент наскрізний

Консалтинг

Консенсус

Консигнант

Консигнатор

Консигнаційна поставка товарів

Консолідація

Консолідація боргу, позики

Консолідований баланс

Консолідований борг

Консолідований бюджет

Консолідований рахунок

Консорціальні банки, консорціумний

Консорціум банків, фінансовий консорціум

Консорціум передплатний

Консорціум-гарант

Консументи

Консумерізм

Контанго

Контингент тарифний

Контингентні договори

Контингентних замовлення

Конто-сепарати

Контокорентний кредит

Контокорентний рахунок, контокорент

Контора

Контрабаланс

Контрагенти

Контракт відкритий

Контракт глобальний

Контракт лонг

Контракт на термін

Контракт облігаційний

Контракт під ключ

Контракт простий компенсаційний

Контракт ф`ючерсний

Контракт, невиконаний за давністю

Контрактація

Контрактні асигнування

Контрактна відповідальність

Контрактна ставка

Контрактний лист

Контрактний місяць

Контрарні рахунки

Контрасигнації, контрасігнатура

Контрибуція

Контролінг

Контролер

Контроль

Контроль банківський

Контроль документальний

Контроль параметричний

Контроль приймальний

Контроль суцільний

Контрольний пакет акцій

Контрольована компанія

Контрпасивний рахунок

Контрпокупка

Конфіденційні відомості

КОНФЕКЦИОННАЯ

Конфлікт

Конформізм

Конфронтація

Концентрація

Концентрація капіталу

Концесія

Кооперація

Кооперування

Координація

Копійка, копейний деньга

Корінець акції

Кордон виробничих можливостей

Корекція

Кореляція

Кореспондентський рахунок

Коригування, коректування

Коридор валютний

Корнер

Коротка позиція

Короткостроковий період

Корпоратізм

Корпоративні символи, корпораціонний

Корпорація

Корпорація публічна

Корреспондент

Котирування, котирування

Кошик валют

Кошик споживча

Кошти

Кошторис доходів і витрат

Кошторисна вартість

Кошторисна фінансування

Країна-донор

Країни, що розвиваються

Кредит авальний

Кредит акцептний

Кредит безвідкличний

Кредит експортний

Кредит онкольний

Кредит платіжний

Кредит револьверний

Кредит урядовий

Кредитні гроші

Кредитні квитки

Кредитна блокада

Кредитна війна

Кредитна лінія

Кредитна система

Кредитна спілка

Кредитне страхування

Кредитор

Кредиторська заборгованість

Кредитування

Крива байдужості споживача

Крива виробничих можливостей

Крива Лаффера

Крива Лоренца

Крива Філіпса

Криза економічний

Криза фінансова

Критерій

Критичний шлях

Крона

Крос-курс

Кросові угоди

Кросс-умова

Кроссірованних чек, крос

Кулаж

Кумулятивний ефект

Купівельна спроможність населення

Купівля переважна

Купівля спільна

Купівля-продаж

Купон гарантований

Купон змінний

Купон, купонний лист

Купча

Курс

Курс біржової

Курс валюти

Курс встановлений

Курс касових операцій

Курс номінальний

Курс обмінний

Курс офіційний

Курс покупця

Курс поточний

Курс цінних паперів

Курсова різниця

Курта

Кустарне виробництво