Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "М"


У базі даних було знайдено 153 термінів, якi починаються на букву "М":

"М`які долари"

"М`яке приземлення"

"Меркурій"

"Мертва рента"

Мібід

Мібор

Міграція капіталу

Міграція населення, трудових ресурсів

Міжбанківський ринок

Міжгалузеві зв`язку

Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції

Міжнародні валютні відносини

Міжнародні валютно-кредитні організації

Міжнародні платіжні засоби

Міжнародна організація праці

Міжнародна торгова палата

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний кредит

Міжнародний поділ праці

Міжнародний ринок позичкового капіталу, кредитів

Міжнародний торговий сертифікат

Міжчасового бюджетне обмеження

Мікроекономіка

Мікромаркетінг

Мікросередовище

Мікс-фонд

Мілль

Мінімальна прибуток

Міністерство

Мінливість економічних величин, показників, умов

Мінливість показника стійкості

Мінова вартість

Міняльні контора

Місце брокерське

Місце на біржі

Місяць контрактний

Місяць найближчий

Магістраль

Магнати

Майно

Майнові податок

Майновий найм

Майорат

Маклер страховий

Макроекономіка

Макросередовище

Максимізація поточного прибутку

Макулатура

Мала відкрита економіка

Малий бізнес

Мальтузіанская пастка

Мальтузіанство

Маніпульований споживач

Маніпулювання

Манат

Мангонізація

Манкірувати

Манто

Манто акційна

Манципация

Маргіналії

Марго

Маржа

Маржа банківська

Маржа кредитна

Маржа облікової ставки

Маржа підтримувана

Маржа прибутку

Маржиналізм, маргіналізм

Маржинальна виручка

Маржинальна ставка податку

Маржинальний аналіз

Маржинальний залишок

Маркітанти

Марка

Маркет-мейкер

Маркетингові дослідження, маркетинговий аналіз

Маркування

Марочний продукт, товар

Маса

Маса грошова

Маса конкурсна

Масове явище

Масштаб цін

Матеріальні ресурси

Матеріальні цінності

Матеріальна відповідальність

Матеріальне виробництво

Матеріальне стимулювання

Матеріально-технічна база економіки, виробництва

Материнська компанія

Матрична модель

Матрична структура управління

Мафія

Медікер

Медіо

Межа бідності

Меморіал

Менеджер

Менеджмент

Меркантилізм

Мета

Метод Дельфі, мозкового штурму, експертних оцінок

Метод критичного шляху

Метод середньої ціни

Метод сировинних балансів

Метод ФІФО

Методика

Методологія

Метьюріті

Механізм усних контактів

Мистецтво комерційне

Мита

Митні пільги

Митні формальності

Митна блокада

Митна війна

Митна конвенція

Митна очищення

Митний кодекс

Митний огляд

Митний протекціонізм

Митний склад

Митний союз

Митний тариф

Мито

Мито диференціальна

Мито поворотна

Множинність валютних курсів

Мовчазний змову

Моделі економічного зростання, економічної динаміки

Моделі управління запасами, ресурсами

Моделювання економічний

Модифікація

Мозговий трест

Моніторинг

Монета

Монета розмінна

Монетний паритет

Монометаллизм

Монополії

Монополізм

Монополія

Монопсонія помилкова

Монотонний праця

Моральна шкода

Моральне вплив

Моральний знос основних засобів

Мортіфікація

Муніципали

Муніципальні органи, муніципалітети

Муніципальна власність