Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "Н"


У базі даних було знайдено 151 термінів, якi починаються на букву "Н":

"На місці"

"На чималій відстані"

"Над рисою"

"Надбання батька сімейства"

"Натовп"

"Невидима рука"

"Невинний позику"

"Нові" російські

"Ножиці цін"

Набір байдужості

Наведені витрати

Наглядова рада

Наглядом адміністрації депонування

Надійність

Надійна папір

Надбавки

Надзвичайні доходи

Надзвичайний бюджет

Надзвичайний податок

Надлишки оборотних коштів, товарних цінностей

Надлишкові потужності

Надлишкові резерви

Надлишковий попит

Надлишок для покупця

Надлишок капіталу

Надмірна капіталізація

Надмірне зобов`язання

Надмірний попит

Надомник

Надприбуток, монопольний прибуток

Наймана праця

Наймач майна

Наказ

Накладні витрати

Накладна

Накопичена заборгованість-заборгованість

Накопичений знос основних засобів, активів

Накопичення

Накопичувальний вклад

Напис передавальна

Наполегливі потреби

Наполеондор

Народне господарство

Народне підприємство

Насичення попиту

Наставник

Натуральні повинності

Натуральні показники, вимірники

Натуральні трансферти

Натуральна монополія

Натуральна форма оплати праці

Нау-рахунки

Наукове управління

Науково-технічний прогрес

Нафтодолари

Націнка

Націнка брокера, дилера

Націоналізація

Національна валюта

Національна грошова система

Національне багатство

Національний дохід

Наявний запас

Невидимі експортно-імпортні операції

Невизначеність

Невиробничі витрати

Невиробнича сфера

Невловимі активи

Негативні заощадження

Негативна ставка відсотка

Негативний попит

Негативний прибутковий податок

Негласні торги

Негоціант

Негоціація тратт

Недиференційований маркетинг

Недосконала конкуренція

Недосконалий замінник

Нееластичні пропозицію

Нееластичний попит

Нежиле будова

Незабезпечена заборгованість

Незавершене будівництво

Незавершене виробництво

Незаконна діяльність

Незалежний попит

Незмінні ціни

Нейтральність грошей

Неконвертована валюта

Неліквіди

Нематеріальні активи

Необмежена відповідальність

Необоротні активи

Необоротна валюта

Необхідний продукт

Неоподатковуваний мінімум

Неопротекціонізм

Непереборні витрати

Неплатоспроможнiсть

Неповоротні витрати

Непрацездатність

Непродуктивні витрати

Непрямі витрати, пов`язані

Нероздільне співволодіння

Нерозмінні банкноти

Нерозподілений прибуток

Нерухомі вклади

Нерухомість

Неттінг

Нетто-активи

Нетто-вартість компанії

Нетто-дохід

Неустойка

Неформальна організація, об`єднання

Нефундировані позики

Нецінові фактори попиту та пропозиції

Нецінова конкуренція

Неявні витрати, імпліцитні

Нижчий товар

Нова економічна політика

Нова класична економічна школа

Новгородка

Новий міжнародний економічний порядок

Новий товар

Нововведення

Ногата

Номінальна вартість, номінал

Номінальна заробітна плата

Номінальна процентна ставка

Номінальний валовий національний продукт

Номінальний дохід

Номінальний паритет

Номінальний сукупний попит

Номенклатурний номер

Норма

Норма обов`язкових резервів

Норма обороту

Норма обслуговування

Норма прибутку

Нормальний товар

Норматив

Норматив оборотних коштів

Нормативна економічна теорія

Нормативний термін служби основних засобів

Нормування

Ностро, рахунки ностро

Нотіс

Нотифікація

Нуліфікація

Нумізматика

Ньюс-мейкери