Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "П"


У базі даних було знайдено 389 термінів, якi починаються на букву "П":

"Перевернуті" голова і плечі

"Перегрів економіки"

"Подвійне дно"

"Політика дорогих грошей"

"Політика парасольки"

"Преміальний рейд"

"Примарна" конкуренція

"Провізія"

"Проліски"

"Прорив"

"Прямокутник"

П`ятак, п`ятачок

П`ять фундаментальних економічних питань

Піастр

Пібор

Підвищений відсоток

Підйом економічний

Підпільна економіка

Підприємець

Підприємницька здатність

Підприємницька монополія

Підприємство

Підприємство державне

Підприємство казенне, федеральний

Підприємство мале

Підприємство муніципальне

Підприємство орендне

Підприємство приватне

Підприємство спільне

Підряд

Підтримка ринку цінних паперів

Пікове ціноутворення

Пістоль

Паблісіті

Пай

Пайовик

Пакет цінних паперів

Пакотільние товари

Пакувальний лист

Палата

Паоло

Паперові гроші

Папетто

Пара

Парадокс заощадження

Паралельна валюта

Паралельний ринок позичкових капіталів

Парасолька податковий

Паритет

Паритетний курс

Партнершип

Парцелі

Пасаж

Пасив

Пасив споживача

Пасивні операції банків

Пасивні рахунки

Пасивний платіжний баланс

Патентна мито

Патентний збір

Патентний пул

Патерналізм

Пауперизм

Паушальна сума

Паушальний платіж

Пейенвелоп

Пенні, пенс

Пенсійний фонд державний

Пенсія

Пеня

Первісна вартість основних засобів

Первинні доходи

Первинні фактори виробництва

Первинний ринок цінних паперів

Перебудова

Перевірка

Перевантажений ринок

Переведення боргу на третю особу

Перевезення

Перевернутий ринок

Перевиробництво

Перевитрата коштів

Передача технології

Передплатний коефіцієнт

Передчасна інфляція

Перекіс курсової

Перекладення податкового тягаря

Переміщений вексель

Перенесення терміну

Переоблік

Переоблікові ставка центрального банку

Переоцінка

Перепис населення

Переплітаються директорати

Переплата

Перепродаж

Перерахунки

Перерозподіл доходів

Перерозподіл коштів

Перестраховка

Перестрахувальний сліп

Перестрахування з розподіленим збитками

Перехід власності з однієї форми в іншу

Перехідні залишки

Перехресна еластичність попиту

Перехресне невиконання зобов`язань

Перехресне субсидування

Перечеканкі

Персонал

Перспектива

Перший ризик

Песета

Песо

Питомі капітальні вкладення

Питома витрата ресурсів

Плаваюча процентна ставка

Плаваючий валютний курс

План постійної вартості портфеля цінних паперів

План рахунків

Плани-прогнози

Плантація

Платіж повітряна куля

Платіжна відомість

Платіжна вимога-доручення

Платіжне доручення

Платіжне повідомлення

Платіжний календар

Плата абонементна

Плата за природні ресурси

Плата орендна

Платежі до бюджету

Платежі комунальні

Платники податків

Плоска структура організації

Поєднання позовів

Повідомлення

Повірений

Поведінка економічний

Повернення

Повернення

Повна зайнятість

Повна раціональність

Повне товариство

Повний термін кредиту

Повноцінний попит

Поворотні префакції

Погашення позик, боргів

Поглинання

Погодинна оплата праці

Поділ функцій власності та управління

Податки державні

Податки особисті

Податки прогресивні

Податки пропорційні

Податки реальні

Податки регресивні

Податкові притулку

Податкова інспекція

Податкова декларація

Податкова поліція

Податкова ставка

Податкове право

Податкове регулювання

Податковий кодекс

Податок біржової

Податок гербовий

Податок ділової

Податок з обороту

Податок зі спадщини і дарувань

Податок маргінальний

Податок на власність

Податок на додану вартість

Податок на доходи від грошових капіталів

Податок на доходи фізичних осіб, громадян, прибутковий податок

Податок на експорт та імпорт

Податок на майно підприємств

Податок на надприбуток корпорацій

Податок на нерозподілений прибуток

Податок на операції з цінними паперами

Податок на прибуток корпорацій

Податок на приріст капіталу

Податок на продаж

Податок на цінні папери

Податок на юридичних осіб

Податок натуральний

Податок. податок прибутковий

Подвійний курс

Подвійний митний тариф, двоколонний тариф

Пожвавлення

Позішн-трейдер

Позабіржові угоди

Позабіржовий оборот

Позабалансові операції

Позабалансовий рахунок

Позабюджетні кошти, фонди

Позавиробничі операції

Позареалізаційні доходи

Позивач

Позика

Позика в титулах

Позика персональний

Позикові кошти

Позикодавець

Позитивна зв`язок

Позитивний акцепт

Позиція

Позичальник

Позичковий рахунок

Позов

Позов віндикаційний

Позов зустрічний

Позов негаторний

Позов похідний

Позов регресивний, регресний

Позов через регістр

Позовна давність

Показник концентрації

Показник прибутковості

Показники звітні

Показники розрахункові

Покриття

Покриття фіксованих витрат

Поліполія

Поліс

Поліс

Політика бюджетної експансії

Політика економічна

Політика стабілізації

Політика цін і доходів

Політична економія

Політичний ризик

Положення на ринку

Полтиник, полтина

Поновлення на роботі

Попередній акцепт

Попит ажіотажний

Попит еластичний

Попит з одиничною еластичністю

Попит нееластичний

Попит нераціональний

Порівняльні витрати

Порівняльні переваги

Порочне коло бідності

Портфель

Портфель замовлень

Портфельні інвестиції

Порука

Порушення договору, правил, норм, зобов`язань

Посадова особа

Посередницький ринок

Посесія

Посилкова торгівля

Послуги

Посошное обкладання

Поставка товару

Постачання матеріально

Постер

Поступка на користь іншої особи

Потенціал виробничий

Потенціал трудовий

Потенційні можливості

Потенційна конкуренція

Потенційний ринок

Потокове виробництво

Поточні витрати

Поточні зобов`язання, короткострокові

Поточна валютна політика

Поточна вартість основних засобів, активів

Поточна ринкова вартість

Поточна ринкова ціна

Поточне обслуговування боргу

Поточний зовнішній державний борг

Поточний рахунок

Початковий курс

Поширення зразків товару

Поштово-ощадні банки

Пріоритет

Права майнові

Правління акціонерного товариства

Право викупу

Право власності

Правоздатність

Прайм-рейт

Працівник

Працівники позаштатні

Працездатність

Превентивний

Пред`явницькі чек

Предмети розкоші

Представницькою формою цінних паперів

Презентація

Президент

Прерогатива

Прес-реліз

Преференційні мита

Преференційний режим

Приєднані бюджети

Прибутковий податок

Прибуток бухгалтерська

Прибуток економічна

Прибуток нормальна

Прибуток чиста, залишкова

Приватні заощадження

Приватна біржа

Приватна власність

Приватна компанія, приватна акціонерна компанія

Приватна облікова ставка

Приватне підприємство

Приватне право

Приватний

Приватний сектор

Приватник

Придбання компанії

Прикінцеві обороти

Прикордонна торгівля

Прима, прима-вексель

Принцип горизонтальної справедливості

Принцип Оккама

Принцип порівнянності

Приріст

Природна монополія

Природний рівень валового національного продукту

Природний темп зростання

Присвоєння

Пристосування

Прихід

Проблема "фрірайдера"

Прогноз

Прогнозування попиту

Програма економічна, соціальна

Програмно-цільове планування і управління

Прогул

Продавець опціону

Продаж

Продажна ціна, "ціна за готівку"

Продовольчий податок

Продукт економічний

Продуктивність

Продуктивність праці

Продукція

Продуцент

Проект економічний

Проект технічний

Проектно-кошторисна документація

Прожитковий мінімум

Прозорість кордонів країни, ринку

Прокат

Пролонгація

Промесса

Промисловість

Промислова власність

Промислове право

Промислове шпигунство

Промисловий зразок

Промисловий податок

Промислово розвинені країни

Промптов

Проникнення на ринок

Пропозиція

Пропорційне оподаткування податками

Проспект

Проспект емісії цінних паперів

Простий мультиплікатор

Прострочені позики

Прострочена заборгованість

Просування товару на ринку

Протекціонізм

Протокол

Профіт

Профіт-центр

Професіоналізм

Професія

Проформа-рахунок

Профспілка

Процентні папери

Процентні позики

Процентна ставка

Процентне число

Процентний ризик

Прямі витрати, витрати

Прямі господарські зв`язки

Прямі податки

Пряма взаємозв`язок

Пряме банківське кредитування

Псування монет

Публічна акціонерна компанія

Публічна компанія, корпорація

Пункт

Пут