Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: терміни на букву "Р"


У базі даних було знайдено 432 термінів, якi починаються на букву "Р":

"Радуга"

"Ракетний науковець"

"Реєстрація на полиці"

"Реакція"

"Рейд на світанку"

"Рендж-форвард"

"Ринок досконалий"

"Ринок міцний"

"Ринок недосконалий"

"Рожеві листки"

"Розрахунок біля вікна"

"Розрив виснаження"

"Розумна картка"

"Розчинення"

"Рука руку миє"

"Рука"

"Рука-ключ"

"Руссвуд"

Рієль

Ріал

Рівень безробіття

Рівень зайнятості

Рівень резервних вимог

Рівень цін

Рівність

Рівність кінцевого результату

Рівноважна ціна

Рівномірний обслуговування боргу

Рівняння обміну

Рідкість ресурсів

Ріелтер

Різниця в цінах при справлянні податку з обороту

Різниця курсовая

Різниця на пільговому тарифі

Різновиди міжнародного бізнесу

Рік базисний

Рік полісний

Рінггіт

Ріторно

Річний баланс

Річний звіт

Рішення

Рішення запрограмоване

Рішення управлінське, організаційне

Рабат

Разводненія акціонерного капіталу

Райффазен-банк, каса

Рамбурс

Рамбурсіровать

Ранг

Ранд, ренд

Рантьє

Ратифікаційні грамоти

Ратифікація

Раунд-терен

Рахівництво

Рахунки грошового ринку

Рахунки основні

Рахунки пасивні

Рахунок бухгалтерський

Рахунок кореспондентський

Рахунок поточних операцій

Рахунок розрахунковий

Рахунок руху капіталу

Рахунок-платіжну вимогу

Рахунок-фактура

Раціональний споживчий бюджет

Раціонування експорту та імпорту

Раціонування ресурсів

Реєстр

Реєстратор

Реєстратор акцій

Реєстраційне посвідчення, патент

Реєстраційний збір

Реєстрація

Реєстрація "з чорного ходу"

Реєстрова місткість

Реінвестиції

Реінвестування

Реінжиніринг

Реабілітація

Реалізація

Реалізація застави

Реалізація комерційна

Реалізація покриття

Реалізована продукція

Реальна біржова угода

Реальна заробітна плата

Реальна процентна ставка

Реальний обмінний курс валют

Реальний товар

Ревізійний комітет

Ревізія

Ревізія вибіркова

Ревізія оперативна

Ревалоризація

Ревальвація

Регіоналізація

Регіоналізм

Регіональна організаційна структура

Регіональне фінансове планування

Регіональний ризик

Регіональний страховий ринок

Регістр

Регістр комерційний

Регістр кредиторів

Регістр нерухомості

Регістр цінних паперів

Регалії грошова

Регламентувати

Регрес

Регрес

Регресатів

Регресний позов у ​​страхуванні

Регрессант

Регульована валюта

Регульована ставка за заставною

Регулювання антидемпінгове

Регулювання антимонопольне

Регулювання державне

Регулювання економіки

Регулювання заборгованості по спецссудним рахунками

Регулювати

Регулятори економічні

Редемаркація

Редукована страхова сума

Редукувати

Редукція

Редукція праці

Режим економії

Режим кредитування загальний

Режим преференційний

Режим спеціальний

Резерв

Резерв банківський

Резерв внесків зі страхування життя

Резерв законний

Резерв ліквідний

Резерв легальний

Резерв майбутніх витрат і платежів

Резерв обов`язковий

Резерв часу

Резерви банківські обов`язкові

Резерви валютні

Резерви виробництва

Резерви державні

Резерви добровільні

Резерви комерційних банків

Резерви несплачених збитків в страхуванні

Резерви технічні

Резерви фінансові

Резервні вимоги

Резервна валюта, ключова

Резервна норма

Резервне обладнання

Резервний капітал, фонд

Резервування

Резидент

Резолюція

Рейтинг

Рейтинг кредитоспроможності банку

Рейтинг цінних паперів

Рекамбіо

Рекапитуляции

Реквізити документів

Реквізиція

Реквірент

Реклама

Реклама інституційна

Реклама в місцях продажу

Реклама загальнонаціональна

Реклама зовнішня

Реклама марки

Реклама на сферу торгівлі

Реклама на транспорті

Реклама нагадує

Реклама непряма

Реклама подкрепляющая

Реклама порівняльна

Реклама престижна

Реклама роз`яснювально-пропагандистська

Реклама рубричная

Реклама увещевательная

Рекламація

Рекламні сувеніри

Рекламна кампанія

Рекламне агентство

Рекламне ательє

Рекламне шоу

Рекламний проспект

Рекламодавець

Рекомендаційний лист

Рекомендація

Реконверсія

Реконструкція

Рекреаційні послуги

Рекреація

Рекредітів

Рекуперація

Реміз

Ремісії

Ремітент

Ремесло

Ремитирования

Ренаціоналізація

Рендж

Реновація

Реноме

Рента

Рента довічна

Рента земельна

Рента натуральна, фіксована

Рентабельність

Рентабельність акцій

Рентабельність базова

Рентабельність підприємства

Рентабельність продукції

Рентабельність страхових операцій

Рентабельний

Рентинга

Реорганізація

Репатріація

Репортная угода

Репрезентант

Репрезентативність

Репресивні заходи у страхуванні

Реприманди

Репутація

Ресіпросіті

Рескріпціі стерилізаційні

Рест

Реставрація

Рестанти

Рестрикція

Ресурси відтворювані

Ресурси валютні

Ресурси економічні

Ресурси фірми

Ретрагент

Ретректівние цінні папери

Ретректівность

Ретроцесії

Ретроцессіонер

Рефінансування

Рефінансування кредиту

Рефінансування методом крос-овер

Рефакція

Референт

Референції

Рефляція

Реформа грошова

Реформа грошова компенсаційна

Реформи економічні

Рефрижератор

Рефундірованіе

Рецензія

Рецепісса

Рецесійних розрив

Рецидив

Рециклювання

Речовий багатство

Ригоризм

Ризик

Ризик інфляційний

Ризик випадкової загибелі майна

Ризик майновий

Ризик незбалансованої ліквідності

Ризик страхової

Ризик технічний

Ризик трансляційний

Ризик формальний

Ризик цінової

Ризики виключені

Ризики нестрахуемие

Ризикованість цінних паперів

Ризикове підприємництво

Ризиковий капітал

Ризиковий капіталіст

Ринки довгострокового позичкового капіталу

Ринки золота

Ринки сировинні

Ринкові репортери

Ринкові сили

Ринкова інфраструктура

Ринкова вартість

Ринкова економіка

Ринкова система

Ринкова стратегія

Ринкова ціна

Ринкове саморегулювання

Ринковий "тон"

Ринковий бюлетень цінних паперів

Ринковий замовлення

Ринковий наказ

Ринковий ризик щодо акції

Ринок

Ринок "ведмедів"

Ринок "вуличний"

Ринок "занедбаний"

Ринок "коливний", "нерішучий"

Ринок "легкопоніжательний"

Ринок "ледачий"

Ринок "на узбіччі"

Ринок "нерівномірний"

Ринок "підвищувальний"

Ринок євровалют

Ринок євродоларів

Ринок єврооблігацій

Ринок ємний

Ринок інвертний, перевернутий

Ринок іпотечний

Ринок аграрний

Ринок акцій

Ринок банківських акцептів

Ринок биків, бичачий

Ринок відкритий

Ринок вільний

Ринок важкий

Ринок валютний

Ринок виробника

Ринок вторинний

Ринок грошовий

Ринок державних установ

Ринок міжбанківський

Ринок міжнародний

Ринок монополістичної конкуренції

Ринок наступний

Ринок нормальний

Ринок нормальний угод на термін

Ринок односторонній

Ринок олігополістичний

Ринок перевантажений

Ринок перевернутий

Ринок пересічений

Ринок позичкових капіталів

Ринок праці

Ринок продавця

Ринок проміжних продавців

Ринок реального товару, наявного

Ринок світової

Ринок споживчий

Ринок стиснутий

Ринок страхової

Ринок телефонно-телексний

Ринок товарів промислового призначення

Ринок цільової

Ринок цінних паперів

Ринок швидкий, активний

Робота

Робота понаднормова

Роботи

Роботи промислового характеру

Робоча місце

Розбіжність, дивергенція

Розвідувальні роботи

Розвиток економіки

Роздріб

Роздрібна франшиза

Роздування, разводненія

Розкладкові система страхування

Розмінна монета

Розміщення виробництва

Розміщення вкладів населення

Рознарядка на відвантаження

Розписка тальманської

Розподіл

Розподіл відсотків за облігаціями

Розподіл доходів між бюджетами

Розподіл збуту на правах винятковості

Розподіл збуту селективне

Розподіл на правах винятковості

Розподіл прибутку

Розпорошені ринок

Розпорядження брокеру при зміні цін

Розпорядження брокеру про негайну реалізації

Розпорядження в менеджменті, наказ

Розпорядження внеском

Розпорядження заставне

Розпорядження передавальне

Розпорядник

Розпорядник товару

Розпорядники кредитів

Розпродаж акцій

Розрахунки акредитивами

Розрахунки актуарні

Розрахунки бюджетних установ

Розрахунки з робітниками і службовцями по заробітній платі

Розрахунки за нетоварними операціями

Розрахунки за передане обладнання

Розрахунки зведеними вимогами транспортних організацій

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки при передачі підприємств, будівель, споруд

Розрахунки чеками

Розрахункові документи

Розрахункові чеки

Розрахункова дисципліна

Розрахункова палата при американської фондової біржі

Розрахунковий баланс

Розрахунковий день

Розрахунковий показник

Розрахунковий прибуток

Розрахунковий рахунок

Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунок безготівковий

Розрахунок в операціях з цінними паперами

Розрахунок готівкою

Розрахунок збитку

Розрахунок комерційний

Розрахунок на основі принципу беззбитковості

Розрахунок планової потреби підприємства в оборотних коштах

Розрахунок ціни

Розрахунок ціни за методом "прямі витрати плюс прибуток"

Розрив

Розрив інфляційний

Розрив у часі

Розробка задуму

Розробка плану маркетингу зверху вниз

Розробка плану, проекту, програм

Розробка товару

Розробка товару-новинки

Розряд кваліфікаційний

Розстрочка

Розумна віра в менеджменті

Розчленування компанії

Розшарування економічний суспільства

Ройялті

Ролл-овер

Ротапринт

Роялті

Рупія

Руфія

Рухомість