Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я |

Словник економiчних термiнiв :: Про проект


У житті суспільства одне з найважливіших місць займає економічна сфера, тобто все те, що пов'язано з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням створених працею людини благ.

Під економікою прийнято розуміти систему суспільного виробництва, процес створення матеріальних благ, необхідних людському суспільству для його нормального існування та розвитку, а також науку, що вивчає економічні процеси.

Економіка грає величезну роль в житті суспільства. Вона забезпечує людей матеріальними умовами існування - продуктами харчування, одягом, житлом та іншими предметами споживання. Економічна сфера - головна сфера життя суспільства, вона визначає хід подій, що відбуваються в ньому.

Цей сайт створений для того, щоб кожна людина могла бути в курсі всіх термінів і тонкощів економічної науки.